Executieve functies

Problemen met het werkgeheugen

Door Esther / 6 juli 2021 / Reacties uitgeschakeld voor Problemen met het werkgeheugen

Bij De Praktijk4Kids komen veel kinderen met leer- of ontwikkelingsproblematiek. Veel van deze kinderen hebben ook problemen met het werkgeheugen. Dat is het geheugen dat je inzet als je tegelijkertijd iets onthoudt en doet. Vaak moet je hierbij kennis uit het lange termijngeheugen ophalen en tegelijkertijd in je hoofd bewerken of vast blijven houden. Problemen…

Read More

Mijn kind heeft een lagere verwerkingssnelheid, wat betekent dat?

Door Lieke Talen / 6 juli 2021 / Reacties uitgeschakeld voor Mijn kind heeft een lagere verwerkingssnelheid, wat betekent dat?

Een lagere verwerkingssnelheid kan op verschillende manieren worden opgemerkt. Soms blijkt aan de hand van een intelligentietest dat er sprake is van een lage cognitieve verwerkingssnelheid, maar een ouder of leerkracht kan ook opmerken dat een kind langzamer werkt dan klas- of leeftijdsgenoten. Ook kan het opvallen dat een kind niks op tijd af krijgt.…

Read More

Tips voor het versterken van de impulscontrole bij kinderen

Door Kayleigh Hillebrand / 6 juli 2021 / Reacties uitgeschakeld voor Tips voor het versterken van de impulscontrole bij kinderen

Eerst nadenken en dan pas doen. Een handig voornemen, maar voor kinderen vaak knap lastig. Ze hebben al iets gezegd of gedaan voordat ze er goed en wel over hebben nagedacht. Dat kan wel eens leiden tot ingewikkelde situaties, zoals over grenzen gaan of anderen (onbedoeld) kwetsen. Hoe help je kinderen nu om hun impulsen…

Read More

Tips voor het ondersteunen én versterken van je kind

Door Esther / 23 april 2021 / Reacties uitgeschakeld voor Tips voor het ondersteunen én versterken van je kind

In dit blog vertelt Esther Monfils, een van de auteurs van Breinhelden en werkzaam bij De Praktijk4Kids, wat goede hulp voor een kind is. Hulp bieden is namelijk meer dan ondersteunen. Versterken is ook zeer belangrijk. We zijn soms geneigd kinderen of leerlingen dingen uit handen te nemen, de obstakels weg te vegen. Maar is…

Read More

Probleemoplossend vermogen bij kinderen stimuleren

Door Mirjam van Zanten / 23 april 2021 / Reacties uitgeschakeld voor Probleemoplossend vermogen bij kinderen stimuleren

Problemen oplossen is één van de vaardigheden die valt onder de 21st century skills; de overkoepelende naam voor de vaardigheden die van belang zijn om kinderen voor te bereiden op de huidige maatschappij. Maar wat is dat probleemoplossend vermogen eigenlijk? Probleemoplossend vermogen gaat om het herkennen van een probleem, vaardigheden hebben om met problemen om…

Read More