Algemene voorwaarden

Een deel van de diensten van De Praktijk4Kids bestaat uit het verzorgen van scholing voor ouders en professionals gerelateerd aan onderwijs en opvoeding. Op deze scholing en overeenkomsten die u met De Praktijk4Kids sluit zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Ook op de diensten die voortvloeien uit Breinhelden zijn deze voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden De Praktijk en De Praktijk4Kids - opleidingen definitief