Testen en onderzoek

Op deze pagina vind je onze prijzen voor testen en onderzoek, trainingen en trajecten. Door te klikken op een test of training vind je meer informatie. Bij al onze testen en onderzoeken besteden we veel aandacht aan de verslaglegging. We vinden het daarbij belangrijk dat er handzame adviezen gegeven worden. Zo helpen we kinderen, ouders en school een handje! 

Intelligentie-onderzoek (vanaf 2 jaar en 6 maanden) vanaf € 380,-

Dyslexie-onderzoek - € 690,-

Dyscalculie-onderzoek - € 735,-

NLD-onderzoek - € 840,-

ADHD-onderzoek - € 895,-

Onderzoek naar een autistische stoornis - € 950,-

Screening - brede kijk naar gedragsproblematiek - € 275,-

Screening - Didactisch Onderzoek naar één/meerdere leergebied(en) - vanaf € 275,-

Trainingen

Trainingen voor kinderen

Leer je Executieve Functies Trainen (LEFT) - € 575,- voor 10 bijeenkomsten

Volle hoofden, zere buiken en donderwolken - € 305,-

RekenenSCool - € 450,- voor 10 bijeenkomsten

Trainingen voor ouders

Hoe help ik mijn kind met huiswerk? - € 15,- per persoon

Welterusten, slaap lekker! - € 320,- (voor de training) en € 15,- voor de lezing

Trainingen voor scholen

Leer Executieve Functies Trainen op school (LEFT-S) - € 385,- 

(Hoog)begaafdheid vormgeven op school en in de klas - € 495,- 

Rekenproblemen en de stoplichtkaartjes - € 135,- 

We zijn erkend door het CRKBO. Derhalve zijn we vrijgesteld van de btw-plicht wat betreft onze trainingen.

Trajecten

Als je bij De Praktijk4Kids een traject afneemt, dan bepalen we gezamenlijk de lengte van het traject. We rekenen per behandeling van 45 minuten de volgende tarieven:

Diensten van orthopedagoog met diagnostische aantekening - € 62,50/ per 45 min.
Diensten van GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP - € 72,50/ per 45 min.

We bieden begeleidingstrajecten voor de volgende problemen:

Inkopen expertise

Het is mogelijk om onze expertise in te kopen. Bijvoorbeeld voor hulp en ondersteuning van (nieuwe) leerkrachten, het opzetten van een plusklas, het uitwerken  van protocollen voor leer- en gedragsproblemen.

uurtarief:
1 uur: 80 euro

Een van te voren afgesproken bundel:
2 uur: 150 euro (75 euro per uur)
3 uur: 225 euro (75 euro per uur)
4 uur: 280 euro (70 euro per uur)
5 uur: 350 euro (70 euro per uur)
6 uur: 390 euro (65 euro per uur)
7 uur: 455 euro (65 euro per uur)
8 uur: 480 euro (60 euro per uur)
9 uur of meer: 60 euro per uur