Op deze pagina tref je onze tarieven aan voor onderzoeken, trajecten, trainingen, inkopen van expertise en het vragen van advies en delen van kennis.  Wil je een vraag aan ons voorleggen of kennis met ons maken om te bepalen of we je van dienst kunnen zijn? Dat kan. De kosten hiervoor bedragen €72,50 per 45 minuten. Als je na dit gesprek besluit om door ons een onderzoek uit te laten voeren, dan vervallen de kosten voor dit gesprek. Wil je ons telefonisch spreken? Ook dat is mogelijk. Per 10 minuten rekenen we €17,50.  Dit wordt per mail gefactureerd.

Kennis en advies is ons product!

Wij willen je erop attenderen dat naast onderzoekstrajecten en begeleidingstrajecten kennis en advies ons product is. Maak je gebruik van onze kennis of wil je advies? Dan brengen wij dat in rekening.  Vragen die betrekking hebben op het geven van advies of het delen van onze kennis met jou of andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld school, worden per email gefactureerd. Uiteraard zetten wij graag dingen voor je op papier. Valt dit bij particuliere trajecten niet onder het onderzoek of het begeleidingstraject? Dan wordt dit aan jou gefactureerd.  In sommige gevallen is het na een vergoed traject nog steeds wenselijk dat wij aanschuiven bij gesprekken of overleggen. Uiteraard doen we dit graag! Wij brengen dit in rekening door een factuur te sturen aan degene die om onze aanwezigheid heeft verzocht.

Testen en onderzoek

Op deze pagina vind je onze prijzen voor testen en onderzoek, trainingen en trajecten. Door te klikken op een test of training vind je meer informatie. Bij al onze testen en onderzoeken besteden we veel aandacht aan de verslaglegging. We vinden het daarbij belangrijk dat er handzame adviezen gegeven worden. Zo helpen we kinderen, ouders en school een handje! 

Intelligentie-onderzoek  vanaf € 445,-

Onderzoek naar hoogbegaafdheid vanaf 1095,--

Dyslexie-onderzoek - € 1000,-

Dyscalculie-onderzoek - € 1100,-

NLD-onderzoek - € 1200,-

ADHD-onderzoek - € 2000,-

Onderzoek naar een autistische stoornis - € 2000,-

Screening - brede kijk naar gedragsproblematiek - € 375,-

Screening - Didactisch Onderzoek naar één/meerdere leergebied(en) - vanaf € 375,-

Trainingen

Trainingen voor kinderen

Leer je Executieve Functies Trainen (LEFT) - € 575,- voor 10 bijeenkomsten

Volle hoofden, zere buiken en donderwolken - € 305,-

RekenenSCool - € 600,- voor 10 bijeenkomsten

Trainingen voor ouders

Hoe help ik mijn kind met huiswerk? - € 15,- per persoon

Welterusten, slaap lekker! - € 350,- (voor de training) en € 15,- voor de lezing

Trainingen voor scholen

Leer Executieve Functies Trainen op school (LEFT-S) - € 385,- 

(Hoog)begaafdheid vormgeven op school en in de klas - € 495,- 

Rekenproblemen en de stoplichtkaartjes - € 135,- 

We zijn erkend door het CRKBO. Derhalve zijn we vrijgesteld van de btw-plicht wat betreft onze trainingen.

Trajecten

Als je bij De Praktijk4Kids een traject afneemt, dan bepalen we gezamenlijk de lengte van het traject. We rekenen per behandeling van 45 minuten € 72,50.

We bieden begeleidingstrajecten voor de volgende problemen:

Inkopen expertise

Het is mogelijk om onze expertise in te kopen. Bijvoorbeeld voor hulp en ondersteuning van (nieuwe) leerkrachten, het opzetten van een plusklas, het uitwerken  van protocollen voor leer- en gedragsproblemen.

uurtarief:
1 uur: 90 euro

Een van te voren afgesproken bundel:
2 uur: 170 euro (85 euro per uur)
3 uur: 245 euro (82 euro per uur)
4 uur: 320 euro (80 euro per uur)
5 uur: 390 euro (78 euro per uur)
6 uur: 450 euro (75 euro per uur)
7 uur: 510 euro (73 euro per uur)
8 uur: 560 euro (70 euro per uur)

9 uur of meer: 70 euro per uur.