Gedrag, screening en ondersteuning voor kinderen

Soms vallen kinderen op door hun gedrag. Ze kunnen brutaler, onverschilliger of minder meewerkend zijn. Door hun externaliserende gedrag krijgen ze veel negatieve feedback. Dat komt hun zelfbeeld niet ten goede. Door hun gedrag verliezen ze ook snel de goodwill van bijvoorbeeld leraren. Met als gevolg dat er geen goede relaties ontstaan. Zo komt het kind in een negatieve spiraal terecht. Een uitgebreide screening kan dan duidelijkheid bieden. Er wordt meer zicht verkregen in wat er speelt, maar er wordt ook duidelijk of er sprake is van een gedragsstoornis of -probleem. Naast een screening vinden er ook observaties plaats, op school en thuis. Onze professionals observeren uw kind in zijn omgeving om zicht te krijgen op onder andere triggers voor gedrag.

Goed om te weten!

Icoon De Praktijk4Kids met een megafoon

Als het onderzoek naar gedrag start dan is er eerst met u als ouders een intakegesprek. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind neemt hij of zij ook deel aan dit gesprek. In dit gesprek brengen we de hulpvraag in kaart. We stellen ook vragen aangaande de ontwikkeling van uw kind, van geboorte tot nu. Het is handig als u naar dit gesprek een lijstje meebrengt met dingen die u en andere belangrijke betrokkenen (zoals bijv. de leraar) opvallen. We vragen ouders en leraren ook om digitaal een aantal vragenlijsten in te vullen. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind vult hij of zij ook een vragenlijst in. Deze vragenlijsten gaan over het gedrag van uw kind. In veel gevallen observeren wij ook op school en/of thuis. Vervolgens zal in een aantal dagdelen het onderzoek bij uw kind plaatsvinden. Deze dagdelen spreken wij met u af. U dient hiervoor toestemming voor verzuim aan te vragen op de school van uw kind.

Soms blijken gedragsproblemen zodanig complex dat wij hiervoor moeten doorverwijzen.

Tarieven

Icoon De Praktijk4Kids met munten en Eurotekens

Een gedragsscreening is mogelijk vanaf € 415,-. Ondersteuning bij gedragsproblemen kost € 125 per sessie van 45 minuten.

Een gedragsscreening dat wordt uitgevoerd door De Praktijk4Kids Alphen aan den Rijn kan worden vergoed als uw kind woonachtig is in onze samenwerkingsregio's. Woont uw kind in een gemeente die valt onder Holland Rijnland dan is een verwijzing van de huisarts nodig. Bij Holland Rijnland vragen wij vervolgens voor u een vergoed traject aan. Als dit wordt toegekend dan zal het onderzoek starten. Woont uw kind in de gemeente Alphen aan de Rijn dan dient u zich te melden bij GO! voor jeugd. GO! voor jeugd kan ons verzoeken de screening of de behandeling uit te voeren.

Bij De Praktijk4Kids Nieuw-Vennep is geen vergoeding mogelijk.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op;

Wat is de vierde letter van praktijk?

Wat is de vierde letter van praktijk?