Intelligentie, onderzoek voor kinderen

Soms is het nodig om een intelligentieonderzoek uit te voeren bij een kind, bijvoorbeeld voor het bepalen van het vervolgonderwijs of om na te gaan of er wel reële eisen aan een kind gesteld worden. Bij De Praktijk4Kids werken deskundigen die veel ervaring hebben met het afnemen van een intelligentieonderzoek.

Bij De Praktijk4Kids vinden we het belangrijk om in kaart te krijgen hoe het intelligentieprofiel is opgebouwd en waar de sterke en minder sterke kanten liggen van een kind. Daarnaast kijken we hoe uw kind het beste geholpen kan worden als blijkt dat bepaalde dingen niet helemaal gladjes verlopen. In ons verslag nemen we adviezen op voor ouders en school.

Bent u benieuwd of uw kind (hoog)begaafd is? Een intelligentie-onderzoek alleen volstaat niet om begaafdheid vast te stellen. Daarvoor is een hoogbegaafheidsonderzoek nodig.

Goed om te weten!

Icoon De Praktijk4Kids met een megafoon

Als het intelligentie-onderzoek start dan is er eerst met u als ouders een intakegesprek. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind neemt hij of zij ook deel aan dit gesprek. In dit gesprek brengen we de hulpvraag in kaart. We stellen ook vragen aangaande de ontwikkeling van uw kind, van geboorte tot nu. Ook krijgen we graag inzicht in de schoolprestaties. In sommige gevallen vragen we ouders en leraren ook om digitaal een aantal vragenlijsten in te vullen. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind vult hij of zij ook een vragenlijst in. Vervolgens wordt het onderzoek gepland. Het onderzoek duurt 2 - 3 uur. U dient hiervoor toestemming voor verzuim aan te vragen op de school van uw kind.

Tarieven

Icoon De Praktijk4Kids met munten en Eurotekens

Een intelligentie-onderzoek wordt doorgaans niet vergoed. U dient dit onderzoek zelf te bekostigen. In sommige gevallen kan de school iets in de kosten betekenen. U dient dit zelf bij de school van uw kind na te vragen. Met betrekking tot intelligentie-onderzoek hanteren we de volgende mogelijkheden:

  • Kort intelligentie-onderzoek (WPSSI/WISC V NL): na het onderzoek krijgt u een bondig verslag waarin de resultaten, conclusie en adviezen zijn geformuleerd. Er is geen eindgesprek. De kosten bedragen € 515,-
  • Uitgebreid intelligentie-onderzoek (WPSSI/WISC V NL): na het onderzoek krijgt u een uitgebreid verslag met een uiteenzetting van de resultaten, sterkte en zwakte analyse en uitgebreide adviezen. In een eindgesprek lichten we u onze bevindingen toe. De kosten bedragen € 645,-.
  • Intelligentie-onderzoek voor kinderen met problemen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden (SON): na het onderzoek wordt een verslag naar u gestuurd met een uiteenzetting van de resultaten, sterkte en zwakte analyse en uitgebreide adviezen. In een eindgesprek lichten we u onze bevindingen toe. De kosten bedragen € 575,-

Neem vrijblijvend contact met ons op;

Wat is de vierde letter van praktijk?

Wat is de vierde letter van praktijk?