Samenwerking met GO! voor jeugd

GO! voor jeugd verzorgt namens gemeenten de jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Als u in aanmerking wil komen voor vergoeding van de geboden zorg dan dient u zich ten alle tijden eerst aan te melden bij GO! voor jeugd. GO! voor jeugd verwijst u dan (eventueel) naar De Praktijk4Kids Alphen aan den Rijn.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van GO! voor jeugd: https://govoorjeugd.nl

Samenwerking met Holland Rijnland

Holland Rijnland verzorgt namens een aantal gemeenten in de regio de jeugdhulp. De Praktijk4Kids Alphen aan den Rijn heeft een beperkt budget om kinderen via Holland Rijnland te onderzoeken en behandelen. Er is een verwijzing van uw huisarts nodig. Hiermee melden wij uw kind aan bij Holland Rijnland; zij zullen vervolgens aangeven of vergoeding wordt toegekend.

Woont u in de gemeente Nieuwkoop neem dan eerst contact op met het Jeugd- en Gezinsteam van Nieuwkoop: 088 - 254 23 56.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Holland Rijnland: https://jeugdhulphollandrijnland.nl/