Leerproblemen, onderzoek en behandeling voor kinderen

Niet voor elk kind is het leren makkelijk. Kinderen kunnen allerlei problemen ervaren op het gebied van leren. Zo kunnen kinderen moeite hebben met lezen en spellen, maar ook met rekenen en leesbegrip. Om de juiste hulp te bieden bij de leerproblemen die een kind ervaart is het belangrijk in kaart te krijgen van welke leerproblemen er sprake is. Ook is het belangrijk om zicht te krijgen op de vertraging die er mogelijk is. De Praktijk4Kids kan een didactisch onderzoek uitvoeren voor verschillende vakgebieden. Ook kunnen wij onderzoek doen naar dyslexie, dyscalculie en een niet-verbale leerstoornis (NLD). Naast onderzoek biedt De Praktijk4Kids ook behandeling bij leerproblemen. Eerst wordt gekeken naar hoe de leerproblemen zich manifesteren en of er leervertraging is. Op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld. Na de oefenperiode meten we na om te kijken of de behandeling effect heeft gehad en of er aanpassingen nodig zijn.

Goed om te weten!

Icoon De Praktijk4Kids met een megafoon

Als het onderzoek naar leerproblemen start dan is er eerst met u als ouders een intakegesprek. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind neemt hij of zij ook deel aan dit gesprek. In dit gesprek brengen we de hulpvraag in kaart. Om te kunnen starten met een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie dient aan een aantal voorwaarden* te worden voldaan. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing bij dyslexie en dyscalculie. In het intakegesprek leggen we dit graag aan u uit. Ook krijgen we graag inzicht in de schoolprestaties. We verzoeken u het volgende bij school op te vragen: een uitdraai uit het leerlingvolgsysteem en de opgestelde handelingsplannen en/of ontwikkelingsperspectieven. Soms vragen we ouders en leraren ook om digitaal een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten gaan over het gedrag van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind vragen wij ook of hij/zij een vragenlijst invult. Vervolgens zal in een aantal dagdelen het onderzoek bij uw kind plaatsvinden. Deze dagdelen spreken wij met u af. U dient hiervoor toestemming voor verzuim aan te vragen op de school van uw kind.

*Deze voorwaarden betreffen: het kunnen aantonen van een significante achterstand en het aantonen van geen tot nauwelijks effect van specifieke hulp die minimaal een half jaar geboden is.

Tarieven

Icoon De Praktijk4Kids met munten en Eurotekens

Dyslexiezorg voor kinderen tot en met 12 jaar wordt vergoed door een door uw gemeente aangewezen partij. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn zijn dat O3 Schoolpsychologie, ONL OnderwijsAdvies, Driestar Educatief. Voor overige leerproblemen is er geen vergoede zorg geregeld in Nederland; sommige scholen hebben onderzoek en begeleiding opgenomen in hun zorgstructuur. Vraag hier naar op de school van uw kind.

Voor dyslexiezorg bij kinderen vanaf 13 jaar en ouder en andere leerproblemen zijn wij u graag particulier van dienst. In sommige gevallen verzoeken scholen ons om deze dienst namens hen te leveren. Wij hanteren de volgende mogelijkheden en prijzen:

  • Didactisch onderzoek naar één vakgebied: € 400,-
  • Didactisch onderzoek naar meerdere vakgebieden: € 600,-
  • Onderzoek naar dyslexie: € 2500,-
  • Onderzoek naar dyscalculie: € 2500,-
  • Onderzoek naar NLD: € 2500,-
  • Behandeling van leerproblemen: € 125 voor 60 minuten. Wij berekenen zowel directe- als indirecte tijd.

De onderzoeken zijn inclusief verslaglegging en gesprek met ouders. Bij behandeling is het maken van het handelingsplan inbegrepen. Het verwerken van testresultaten in een verslag en gesprekken met ouders zijn niet inbegrepen.

Neem vrijblijvend contact met ons op;

Wat is de vierde letter van praktijk?

Wat is de vierde letter van praktijk?