Zelfbeeld, onderzoek en behandeling voor kinderen

Door ervaringen en gebeurtenissen in ons leven vormen we een zelfbeeld. Daarbij speelt hoe we om zijn gegaan met ervaringen en gebeurtenissen een belangrijke rol. Sommige kinderen hebben een negatief zelfbeeld. Dit zelfbeeld is ontstaan na een reeks van faalervaringen of andere nare gebeurtenissen. Er is dan sprake van een negatieve beleving van de eigen persoon. Als kinderen een negatief zelfbeeld hebben dan ligt zwaarmoedigheid op de loer. Ze vinden dat ze niets kunnen en nergens goed voor zijn. Dit kan ver gaan, tot depressieve gedachten aan toe. Het is belangrijk tijdig in te grijpen en kinderen weer een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen. Dit kan een intensief traject zijn: oude patronen zijn immers ingeslepen. Voorafgaand aan behandeling voor problemen met het zelfbeeld is soms onderzoek nodig. Met onderzoek wordt dan getracht een verklaring te vinden voor het negatieve zelfbeeld.

Goed om te weten!

Icoon De Praktijk4Kids met een megafoon

Het traject start met een intakegesprek. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind neemt hij of zij ook deel aan dit gesprek. In dit gesprek brengen we de hulpvraag in kaart. We stellen ook vragen aangaande de ontwikkeling van uw kind, van geboorte tot nu. Het is handig als u naar dit gesprek een lijstje meebrengt met dingen die u en andere belangrijke betrokkenen (zoals bijv. de leraar) opvallen met betrekking tot het zelfbeeld van uw kind. Het is fijn als u gerichte voorbeelden kunt geven. In sommige gevallen vragen we ouders en leraren ook om digitaal een aantal vragenlijsten in te vullen. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind vult hij of zij ook een vragenlijst in. Deze vragenlijsten gaan over het gedrag van uw kind. Deze vragenlijsten kunnen richting geven aan de vervolgstappen. Mogelijk is er van onderliggende problematiek sprake en kan daar het negatieve zelfbeeld uit verklaard worden. Soms is ook aanvullend onderzoek nodig om boven water te krijgen waarom er sprake is van een negatieve zelfbeeld. Onderzoek kan op één of meerdere dagdelen plaatsvinden. Deze dagdelen spreken wij met u af. U dient hiervoor toestemming voor verzuim aan te vragen op de school van uw kind. Na de intake en/of het eventueel aanvullend onderzoek start de behandeling.

Tarieven

Icoon De Praktijk4Kids met munten en Eurotekens

Soms is onderzoek nodig om een verklaring te vinden voor het negatieve zelfbeeld. We gaan graag met u in gesprek om te kijken of er onderzoek nodig is en welke kosten hieraan verbonden zijn. Behandeling van zelfbeeldproblemen kost € 125 per sessie van 45 minuten.

Onderzoek naar of behandeling van een negatief zelfbeeld dat wordt uitgevoerd door De Praktijk4Kids Alphen aan den Rijn kan worden vergoed als uw kind woonachtig is in onze samenwerkingsregio's. Woont uw kind in een gemeente die valt onder Holland Rijnland dan is een verwijzing van de huisarts nodig. Bij Holland Rijnland vragen wij vervolgens voor u een vergoed traject aan. Als dit wordt toegekend dan zal het onderzoek starten. Woont uw kind in de gemeente Alphen aan de Rijn dan dient u zich te melden bij GO! voor jeugd. GO! voor jeugd kan ons verzoeken het onderzoek of de behandeling uit te voeren.

Bij De Praktijk4Kids Nieuw-Vennep is geen vergoeding mogelijk.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op;

Wat is de vierde letter van praktijk?

Wat is de vierde letter van praktijk?