(Hoog)begaafdheid, onderzoek en ondersteuning voor kinderen

Is er sprake van (hoog)begaafdheid? Soms spelen ouders of leraren met deze vraag. Veelal willen zij graag antwoord op deze vraag, omdat ze willen weten welke onderwijsaanpassingen nodig zijn om dit kind uit te dagen. De Praktijk4Kids biedt een breed (hoog)begaafheidsonderzoek. Alleen een IQ-bepaling volstaat niet om begaafdheid vast te kunnen stellen. Er is meer nodig.

Bij De Praktijk4Kids wordt naast het IQ, ook zicht verkregen op de executieve functies van het kind, de prestatiemotivatie, mogelijke faalangst, de mate van locus of control, de rol van de omgeving (zowel school als thuis), kindspecifieke kenmerken en schoolprestaties. Op grond daarvan formuleren wij wat het kind nodig heeft om te kunnen floreren.

Goed om te weten!

Icoon De Praktijk4Kids met een megafoon

Als het onderzoek naar (hoog)begaafdheid start dan is er eerst met u als ouders een intakegesprek. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind neemt hij of zij ook deel aan dit gesprek. In dit gesprek brengen we de hulpvraag in kaart. We stellen ook vragen aangaande de ontwikkeling van uw kind, van geboorte tot nu. Ook krijgen we graag inzicht in de schoolprestaties. Het is handig als u naar dit gesprek een lijstje meebrengt met dingen die u en andere belangrijke betrokkenen (zoals bijv. de leraar) opvallen. In sommige gevallen vragen we ouders en leraren ook om digitaal een aantal vragenlijsten in te vullen. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind vult hij of zij ook een vragenlijst in. Deze vragenlijsten gaan over het gedrag van uw kind. In veel gevallen observeren wij ook op school en/of thuis. Vervolgens zal in een aantal dagdelen het onderzoek bij uw kind plaatsvinden. Deze dagdelen spreken wij met u af. Doorgaans zijn dit er twee of drie. U dient hiervoor toestemming voor verzuim aan te vragen op de school van uw kind.

Tarieven

Icoon De Praktijk4Kids met munten en Eurotekens

Onderzoek naar (hoog)begaafdheid wordt doorgaans niet vergoed. In sommige gevallen kan de school of gemeente iets in de kosten betekenen. U dient dit zelf na te vragen. Een onderzoek naar hoogbegaafdheid neemt veel tijd in beslag. We hanteren twee mogelijkheden:

  • Kort onderzoek € 1250,-: 2 dagdelen onderzoek waaronder verkorte WISC-V-NL, gesprek met ouders, observatie op school, vragenlijsten en terugkoppeling aan ouders.
  • Uitgebreid onderzoek € 1595,-: 2 à 3 dagdelen onderzoek waaronder volledige WISC-V-NL, gesprek met ouders en leerkracht, observatie op school, vragenlijsten, testen, terugkoppeling aan ouders en desgewenst aan school.

Ondersteuning bij (hoog)begaafdheid kost € 125 per sessie van 60 minuten. Wij berekenen zowel directe- als indirecte tijd.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op;

Wat is de vierde letter van praktijk?

Wat is de vierde letter van praktijk?