Misofonie, groepsbehandeling voor kinderen en jongeren

Misofonie betekent letterlijk: geluidshaat. Er is sprake van een grote focus op geluiden die andere mensen maken, waarbij het vaak gaat om eetgeluiden, maar ook om bijvoorbeeld neus- en keelgeluiden. Er komen heftige emoties kijken bij het horen van de geluiden, zoals woede, irritatie, walging of agressieve gevoelens. Daarbij hebben mensen met misofonie vaak het gevoel de controle over zichzelf te verliezen, bijvoorbeeld in de vorm van een woedeaanval of agressieve uitbarsting. Misofoniegeluiden worden vaak vermeden en geven een grote lijdensdruk. Het kan het dagelijks leven zelfs in de weg gaan staan, als bijvoorbeeld het gezamenlijk avondeten of het reizen in openbaar vervoer niet meer lukt als gevolg van de geluiden.

Bij De Praktijk4Kids vinden we het belangrijk om u van de juiste adviezen te voorzien. Als u weet dat uw kind misofonie heeft, dan is het ook fijn om te weten waar uw kind behoefte aan heeft en wat u kunt doen.

Goed om te weten!

Icoon De Praktijk4Kids met een megafoon

Wegens grote aanvraag bieden wij therapie in groepsvorm aan. Mochten er, naast misofonie, een andere problematiek aan de orde zijn, dan geven wij tijdens het intakegesprek aan dat een individueel traject passender zou kunnen zijn.

Het traject start met een intakegesprek met het kind/ de jongere en ouder(s)/verzorger(s). In dit gesprek brengen we de klachten en de hulpvraag in kaart. Het is fijn als u gerichte voorbeelden kunt geven.

Er zal ook een korte vragenlijst worden afgenomen om de misofonieklachten mee te staven.

Na de intake start de groepsbehandeling. Tijdens behandeling wordt er onder andere gewerkt met:

aandachtsoefeningen, ontspanningsoefeningen en misofoniegeluiden koppelen aan neutrale en/of fijne associaties en begrip creëren voor de klachten door zowel uzelf als uw omgeving.

Tarieven

Het traject bestaat uit een intakegesprek en 8-12 behandelsessies, waarin ook naasten meegenomen worden in het (leer-)proces.

Een intakegesprek kost € 125,00 per uur.

Het uurtarief is € 125,00. Ook indirecte tijd zoals administratieve werkzaamheden worden tegen ditzelfde tarief doorberekend.

Een aanvullend gesprek, indien nodig, kost ook € 125,00 per uur.

Behandeling van misofonie die wordt uitgevoerd door De Praktijk4Kids Alphen aan den Rijn kan worden vergoed als uw kind woonachtig is in onze samenwerkingsregio's. Woont uw kind in een gemeente die valt onder Holland Rijnland, dan is een verwijzing van de huisarts of het Jeugd- en Gezinsteam van uw gemeente nodig. Bij Holland Rijnland vragen wij vervolgens voor u een vergoed traject aan. Als dit wordt toegekend, dan zal de behandeling starten.

Woont uw kind in de gemeente Alphen aan de Rijn, dan dient u zich te melden bij Oog voor Thuis. Zij kunnen uw kind naar onze praktijk verwijzen.

Bent u woonachtig in een andere gemeente dan Alphen aan den Rijn of een gemeente die valt onder Holland Rijnland, dan kunt u contact opnemen met het sociaal team of jeugdloket van uw gemeente. Zij kunnen voor u nagaan of er vergoeding via PGB mogelijk is of dat er een eenmalig contract met de gemeente kan worden afgesloten. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u overwegen om het traject particulier te bekostigen.

 

Icoon De Praktijk4Kids met munten en Eurotekens

Neem vrijblijvend contact met ons op;

Wat is de vierde letter van praktijk?

Wat is de vierde letter van praktijk?