Tips voor leervertraging

In het nieuws wordt er geregeld gesproken over de zorgen omtrent de ‘coronageneratie’. Dit betreft de wellicht realistische angst dat er over enkele jaren een gat is in de kennis door de gemiste onderwijstijd gedurende de coronacrisis. Scholen kunnen subsidie aanvragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelvertraging of studievertraging veroorzaakt door de coronacrisis. Wanneer is er sprake van leervertraging? En wat kan De Praktijk4Kids hierin bieden? Hoe werkt de subsidieaanvraag? De Praktijk4Kids geeft antwoord op deze vragen en helpt!

Wanneer is er sprake van leervertraging?

Niet voor elk kind is het leren makkelijk. Kinderen kunnen allerlei problemen ervaren op het gebied van leren. Zo kunnen kinderen moeite hebben met lezen en spellen, maar ook met rekenen en leesbegrip. Deze problemen kunnen verklaard worden door een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie, maar er kan ook sprake zijn leervertraging. Kinderen met een leervertraging zijn, door wisselende redenen, in bijna alle schoolse taken achterop geraakt in vergelijking met de gemiddelde leerling. Om de juiste hulp te bieden bij de leervertraging die een kind ervaart, is het belangrijk in kaart te krijgen waar het kind precies tegenaan loopt. De Praktijk4Kids kan een didactisch onderzoek uitvoeren voor verschillende vakgebieden om in kaart te krijgen hoe de leerproblemen zich manifesteren en hoe groot de vertraging is.

Wat kun je zelf doen?

Tip 1. Ga in gesprek met de leerkracht om je zorgen te delen. Mogelijk zijn er inmiddels toetsen afgenomen waarmee de voorgang van je kind weer in kaart zijn gebracht. De leerkracht heeft een goed overzicht over hoe de resultaten van je kind zich verhouden tot leeftijdsgenoten. Daarnaast kan er tijdens een gesprek met de leerkracht duidelijkheid verkregen worden over de bekostiging van de extra ingezette hulp.

Tip 2. ‘’Een gezonde geest, in een gezond lichaam’’ is een welbekend spreekwoord. Voor de ontwikkeling van de hersenen is het belangrijk om een gezonde leefstijl te hebben. Goed slapen, buitenlucht en lichaamsbeweging zijn de speerpunten hiervoor. Bovendien bevordert sporten ook onder andere het ruimtelijk inzicht, planvermogen en vaak ook de sociale vaardigheden. 

Tip 3. Thuis kunnen schoolse vaardigheden spelenderwijs aangeleerd worden. Zo zijn er veel spelletjes die ook een beroep doen op de schoolse vaardigheden. Veel spelletjes zijn natuurlijk niet voor het onderwijs gemaakt, maar dat betekent niet dat je er niet wat van kan leren! Denk aan Monopoly, Regenwormen en Pungi voor rekenvaardigheden, maar ook aal spelletjes als Carcassonne (plannen), Qwirkle (ruimtelijk inzicht) en Beverbende (geheugen).

Tip 4. Ook met activiteiten als koken en bakken kunnen schoolse vaardigheden versterkt worden. Door het volgen van het recept wordt er een beroep gedaan op het planvermogen, het wegen vraagt om rekenvaardigheden en door eerst boodschappen te doen, wordt het geheugen versterkt.

Wat kan De Praktijk4Kids bieden?

Naast onderzoek biedt De Praktijk4Kids ook behandeling bij leerproblemen. Op basis van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Na de oefenperiode doet De Praktijk4Kids weer een nameting om te kijken of de behandeling effect heeft en of er aanpassingen nodig zijn.

Dit is slechts een kleine greep uit de beschikbare informatie. Mocht je leervertraging vermoeden bij jouw kind of heeft jouw kind heeft meer hulp nodig, kijk dan voor het aanbod van behandelingen op https://www.depraktijk4kids.nl/onderzoek-naar-leerproblemen-bij-kinderen/ of neem contact op met karin@depraktijk4kids.nl.

Kayleigh Hillebrand

Kayleigh zet vanuit haar rol als orthopedagoog hoog in op de (vertrouwens)relatie die zij opbouwt met kinderen; dit doet zij met een vrolijke noot. Kayleigh verzorgt diagnostiek en behandeling, waarbij zij vooral een persoonlijke aanpak nastreeft. Kayleigh is breed geïnteresseerd en integreert verschillende vormen van hulp. Zo geeft zij EMDR-behandeling, maar is zij zich ook aan het specialiseren in de prikkelverwerking, reflexintegratie en misofonie. Kayleigh is geregistreerd bij het NVO en het SKJ.