Probleemoplossend vermogen bij kinderen stimuleren

Problemen oplossen is één van de vaardigheden die valt onder de 21st century skills; de overkoepelende naam voor de vaardigheden die van belang zijn om kinderen voor te bereiden op de huidige maatschappij. Maar wat is dat probleemoplossend vermogen eigenlijk?

Probleemoplossend vermogen gaat om het herkennen van een probleem, vaardigheden hebben om met problemen om te gaan, vaardigheden hebben om oplossingen te bedenken en uiteindelijk het kiezen van de beste oplossing.

Ieder kind wordt dagelijks uitgedaagd om problemen op te lossen. Wat doe je als je band lek is en je naar school toe moet? Wat doe je als iemand onaardig tegen je doet? Wat doe je als je het moeilijk vindt om een huiswerkopdracht te maken? Voor ieder kind liggen er obstakels op de weg die overwonnen moeten worden, maar voor sommige kinderen is dit moeilijker dan voor andere kinderen. Als een kind moeite heeft met problemen oplossen kan hij/zij moeite hebben met begrijpend lezen, het maken van verhaaltjessommen of het schrijven van werkstukken. Ook kunnen kinderen het lastig vinden om van strategie te veranderen wanneer er iets onverwachts veranderd; ze zijn dus wat minder flexibel. Andere kinderen kunnen wel goed het probleem herkennen en benoemen, maar schieten tekort in het bedenken en uitvoeren van verschillende oplossingen. Ook zie je vaak terug dat kinderen rampdenken; het is of zwart of wit.

Mocht je aan de slag willen met het probleemoplossend vermogen van je kind, dan kunnen onderstaande tips jou helpen:

Tip 1: Stimuleer je kind om zelf het probleem te benoemen en tot een oplossing te komen. Dit kan gedaan worden door oplossingsgerichte vragen te stellen zoals: ‘’Wat is het probleem? Wat is je plan? Welke oplossingen kun je gebruiken? Welke oplossing wil je kiezen?’’

Tip 2: Gebruik een stappenplan:

  • Benoem het probleem en vraag je kind over het probleem na te denken: ‘’Wat dacht/denk ik?’’
  • Bedenk 3 oplossingen voor het probleem
  • Benoem wat de gevolgen zijn van de oplossingen: is dit positief of negatief?
  • Kies de oplossing die het beste past bij het probleem
  • Reflecteer: bedenk achteraf of de oplossing goed paste bij het probleem. Stel vragen zoals: “Wat zou ik de volgende keer anders doen? Wat zou ik de volgende keer weer doen?”

Tip 3: Benadruk dat het proces belangrijker is dan het resultaat. Wellicht is de oplossing die je kind heeft gekozen niet de beste of handigste oplossing, maar het is belangrijk dat je kind zelf de gevolgen ervaart van de oplossing die ze gekozen hebben. Zo leert een kind welke oplossingen passend zijn voor welke problemen en kunnen ze steeds beter inschatten wat ze moeten doen.

Hulp nodig?

Heb je meer hulp nodig? Bij de Praktijk4Kids kunnen we door middel van onderzoek uitzoeken waar de problemen vandaan komen. Met neuropsychologisch onderzoek naar o.a. de executieve functies, maar ook met de intelligentietest WISC-V-NL, wordt het probleemoplossend vermogen in kaart gebracht. Via behandeling kunnen we je kind verder helpen en het probleemoplossend vermogen versterken. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op: info@depraktijk4kids.nl.

Mirjam van Zanten