Op deze website wordt uw privacy gerespecteerd

Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.

Deze website plaatst, zoals ook zeer veel andere webservices, een zogenaamd cookie op uw computer. Door middel van dit cookie worden ook gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt om meer te weten te komen over het bezoek aan de website.

U kunt uw webbrowser-software zodanig instellen dat geen cookies op uw computer worden geplaatst. Raadpleeg daarvoor de documentatie van het webbrowser-programma.

Jongetje die in de lens kijkt

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De sitehouder noch De Praktijk4Kids (in name De Praktijk Herrewijn) kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website, of het zonder deskundig advies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij u ingezette behandeling.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een gediplomeerd behandelaar, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts. Bij psychische problemen kan uw huisarts u doorverwijzen naar een bevoegd therapeut.

Beroepscode en algemene voorwaarden psychologische en orthopedagogische diensten

Psychologen en orthopedagogen zijn lid van een beroepsvereniging. Een beroepsvereniging is een landelijk opererende vereniging met als doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefeningen van haar leden te waarborgen en te bevorderen. Belinda Herrewijn is lid van het NIP (Nederlands Institutuut van Psychologen); Esther Monfils en Gwenny van Rijn zijn lid van het NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). Op de sites van de beroepsverenigingen kun je informatie vinden over de beroepscode en algemene voorwaarden waaronder de verschillende dienstverleners hun beroep uitoefenen. Ook vind je daar informatie over de klachtenprocedure.

Beroepscode NIP Algemene Voorwaarden NIP

Beroepscode NVO Algemene Voorwaarden NVO

 

Algemene voorwaarden trainingen

De Praktijk4Kids verzorgt trainingen voor ouders en deskundigen in het onderwijs. Op deze trainingen en overeenkomsten die u met De Praktijk4Kids sluit zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden De Praktijk en De Praktijk4Kids - opleidingen definitief