Onderstaand testje is bedoeld om te kijken of er mogelijk sprake is van risicogevoeligheid voor dyslexie. Dit testje vervangt op geen enkele wijze het dyslexie-onderzoek uitgevoerd door een diagnosticus en geeft derhalve alleen richting aan de vervolgstappen. Raadpleeg altijd een deskundige als u na het invullen van het testje twijfelt aan de uitkomst.

Let op bij vraag 13 en 14. Voor alle vragen geldt: vul 'ja' in als de stelling van toepassing is, vul 'nee' in als de stelling niet van toepassing is.

Velden met een * zijn verplicht.

Kijk hieronder wat de score van de test betekent.


0 tot en met 9 vragen met ‘ja’ beantwoord*:

Je hebt mogelijk enkele problemen met het lezen en spellen. Van een specifieke stoornis, lijkt op grond van deze test, geen sprake.  Je doet er verstandig aan om met je ouders en school in gesprek te gaan en te kijken wat er gedaan kan worden om je te ondersteunen.

Heb je moeite met begrijpend lezen en luisteren?

Problemen met het begrip lijken soms op dyslexie maar zijn wezenlijk iets anders en verdienen dan ook een andere aanpak.

Vergeet je veel en heb je moeite met het onthouden van instructies?

Ook dan kan er iets anders spelen dat de problemen met het leren verklaart. Neem contact met ons op. We leggen je graag uit wat wij voor je kunnen betekenen.

10 t/m 14 vragen met ‘ja’ beantwoord*:

Je ervaart problemen met het lezen en spellen. Er bestaat een kans dat er van dyslexie sprake is. Overleg met je ouders en school en kijk of je kan meedraaien in de dyslexie-aanpak van de school.

Raadpleeg een deskundige en onderzoek eventueel door middel van een screening of er sprake is van risicogevoeligheid voor dyslexie. Met de uitkomsten van deze screening kan de hulp op school verder geoptimaliseerd worden.

Blijven de achterstanden en dyslexietyperende kenmerken ook na de hulp aanwezig? Heeft deze hulp maar voor een kleine verbetering gezorgd?

Dan kan er mogelijk een dyslexie-onderzoek plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie.

15 vragen of meer met ‘ja’ beantwoord*:

Er bestaat een grote kans dat je dyslexie hebt. Heb je op school al veel hulp ontvangen? Of heb je een remedial teacher bezocht? En staan hiervan zaken op papier? Dan kan er hoogstwaarschijnlijk een onderzoek gestart worden.

Als je 13 jaar of ouder bent, kunnen wij je particulier van dienst zijn. Neem contact met ons op. We leggen je graag uit wat wij voor je kunnen betekenen.

 

Print deze pagina


*Deze test is met zorg samengesteld door De Praktijk4Kids. Echter, een dergelijke online test kan nooit een volledig psychodiagnostisch onderzoek naar dyslexie vervangen en is enkel en alleen bedoeld om op grond van dyslexietyperende kenmerken richting te geven aan eventuele vervolgstappen van u als ouder. Raadpleeg bij twijfel altijd een deskundige.  Neem contact met ons op. We leggen u graag uit wat wij voor u kunnen betekenen.

**Per gemeente wordt hier anders invulling aan gegeven. Informatie hierover vindt u bij uw eigen gemeente of bij de gecontracteerde praktijken/instellingen die diagnostiek en behandeling verzorgen.

Deze test geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren is nadrukkelijk verboden! Naar deze test/pagina verwijzen of linken is toegestaan.

www.depraktijk4kids.nl/gratis-online-testen/