Onderstaand testje is bedoeld om te kijken of er mogelijk sprake is van risicogevoeligheid voor dyslexie. Dit testje vervangt op geen enkele wijze het dyslexie-onderzoek uitgevoerd door een diagnosticus en geeft derhalve alleen richting aan de vervolgstappen. Raadpleeg altijd een deskundige als u na het invullen van het testje twijfelt aan de uitkomst.

Let op bij vraag 13 en 14. Voor alle vragen geldt: vul 'ja' in als de stelling van toepassing is, vul 'nee' in als de stelling niet van toepassing is.

Velden met een * zijn verplicht.

Kijk hieronder wat de score van de test betekent.


0 tot en met 9 vragen met ‘ja’ beantwoord*:

Uw kind heeft mogelijk enkele problemen met het lezen en spellen. Van een specifieke stoornis, lijkt op grond van deze test, geen sprake.  U doet er verstandig aan om met de school van uw kind in gesprek te gaan en te kijken wat er gedaan kan worden om uw kind te ondersteunen.

Had/heeft uw kind moeite met begrijpend lezen en luisteren?

Problemen met het begrip lijken soms op dyslexie maar zijn wezenlijk iets anders en verdienen derhalve een andere aanpak.

Vergat/vergeet uw kind veel en had/heeft het moeite met het onthouden van instructies?

Ook dan kan er iets anders spelen dat de problemen met het leren bij uw kind verklaart. Neem contact met ons op. We leggen u graag uit wat wij voor u kunnen betekenen.

10 t/m 14 vragen met ‘ja’ beantwoord*:

Uw kind ervaart problemen met het lezen en spellen. Er bestaat een kans dat er van dyslexie sprake is. Overleg met de school van uw kind en kijk of uw kind kan meedraaien in de dyslexie-aanpak van de school. Vraag de school de hulp op te tekenen in een handelingsplan.

Raadpleeg een deskundige en onderzoek middels een screening of er sprake is van risicogevoeligheid voor dyslexie. Met de uitkomsten van deze screening kan de hulp op school verder geoptimaliseerd worden.

Blijven de achterstanden en dyslexietyperende kenmerken ook na de hulp aanwezig? Heeft deze hulp maar voor een kleine verbetering gezorgd?

Dan kan er mogelijk een dyslexie-onderzoek plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie.

15 vragen of meer met ‘ja’ beantwoord*:

Er bestaat een grote kans dat uw kind dyslexie heeft. Heeft uw kind op school al veel hulp ontvangen? Of heeft uw kind een remedial teacher bezocht? En staan hiervan zaken op papier? Dan kan er hoogstwaarschijnlijk een onderzoek gestart worden.

Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt vergoed voor kinderen t/m 12 jaar in hun eigen gemeente**. De Praktijk4Kids biedt geen vergoede dyslexiezorg. Door onze gemeenten zijn hiervoor andere praktijken/instellingen aangewezen.

Uiteraard kunnen wij u wel particulier van dienst zijn en als uw kind 13 jaar of ouder is.

Neem contact met ons op. We leggen u graag uit wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Print deze pagina


*Deze test is met zorg samengesteld door De Praktijk4Kids. Echter, een dergelijke online test kan nooit een volledig psychodiagnostisch onderzoek naar dyslexie vervangen en is enkel en alleen bedoeld om op grond van dyslexietyperende kenmerken richting te geven aan eventuele vervolgstappen van u als ouder. Raadpleeg bij twijfel altijd een deskundige.  Neem contact met ons op. We leggen u graag uit wat wij voor u kunnen betekenen.

**Per gemeente wordt hier anders invulling aan gegeven. Informatie hierover vindt u bij uw eigen gemeente of bij de gecontracteerde praktijken/instellingen die diagnostiek en behandeling verzorgen.

Deze test geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren is nadrukkelijk verboden! Naar deze test/pagina verwijzen of linken is toegestaan.

www.depraktijk4kids.nl/gratis-online-testen/