Heb je moeite met getalvolgorde? De positie van de getallen? Lukken bewerkingen niet? Mis je het inzicht en kom je niet uit verhaaltjessommen? Dan bestaat de kans dat je dyscalculie hebt.

Kinderen met dyscalculie hebben enorm veel moeite met het rekenen. Het lukt ze niet om eenvoudige vraagstukken op te lossen en verschillende oplossingsstrategieën te hanteren. Daarnaast verloopt het memoriseren zeer moeizaam. Met memoriseren bedoelen we het snel uit het geheugen weten van sommetjes zoals 3 + 1 en 6 x 5.

De impact van dyscalculie is groot. In onze maatschappij neemt rekenen een belangrijke plaats in: we gebruiken het om klok te kijken, tijdens het koken, in de winkel enz. Als het je dan niet makkelijk afgaat, ondervind je daar veel hinder van. Net als bij dyslexie komt dyscalculie bij 2-3% van de mensen van de bevolking voor. Dyscalculie is erfelijk.

Vaak wordt er op school aan de hand van een dyscalculieprotocol vorm gegeven aan passend onderwijs aan deze kinderen. Soms is er echter meer deskundigheid nodig. De Praktijk4Kids Alphen aan den Rijn en De Praktijk4Kids Nieuw-Vennep hebben deze deskundigheid in huis en kunnen helpen bij het onderzoeken en behandelen van dyscalculie.

Onderzoek naar dyscalculie is een uitgebreid onderzoek waarbij kinderen drie tot vier dagdelen door een deskundige onderzocht worden. Zo'n onderzoek bestaat uit een intelligentiemeting, een didactisch onderzoek naar de rekenvaardigheden en procesdiagnostiek. Bij procesdiagnostiek wordt er uitgebreid gekeken naar hoe een kind een som oplost of waarom een kind vastloopt. Vervolgens wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft om de som op te lossen. Een zeer intensief proces. Ook wordt er uitgebreid gekeken naar of er mogelijk andere verklaringen zijn voor het stagneren van het rekenen. Niet altijd hoeft er sprake te zijn van dyscalculie. Daarom moet de deskundige die mogelijkheden ook altijd onderzoeken.

 

Goed om te weten!

Een onderzoek naar dyscalculie kan pas plaatsvinden als er aangetoond kan worden dat er specialistische hulp is geboden. Deze hulp dient opgetekend te zijn in een handelingsplan. Voor  de diagnose is het belangrijk dat er van een significante achterstand sprake is. Dit uit zich in een Cito E/V-score. 

Kosten

Een dyscalculie-onderzoek kost €1100,-.  Onderzoek naar dyscalculie wordt niet vergoed. Indien gewenst kan de factuur in twee termijnen worden voldaan. 

Aanmelden

Klik op één van onderstaande vestigingen om via de mail aan te melden.

Alphen aan den Rijn

Nieuw-Vennep